Oprichting

In 1946 beslisten enkele, vooral Liersesupporters, om ook in hun dorpje een voetbalclub op te richten. Bij De Mey, een café in de Zagerijstraat, werden de eerste vergaderingen gehouden en onder het voorzitterschap van August Denckens werd een stamnummer aangevraagd bij de Belgische Voetbalbond. Als secretaris werd de cafébaas aangesteld en penningmeester werd de toenmalige onderwijzer Miel Van Rompaey aangewezen. Een terrein vond men op de gronden van de Herenthoutse familie Van Schoubroeck aan de Liersebaan.  De KBVB overhandigde Massenhoven VC het stamnummer 4466.

kmvc-ploegfoto_heren_48-49b kmvc-oude_ploegfoto_heren

kmvc-oude_ploeg_heren3b kmvc-oude_ploeg_heren2

Het bestuur

Het eerste bestuur onderging nogal wat wijzigingen in de beginperiode, vele vergaderingen liepen immers oneindig uit en de echtgenotes zagen de verwildering van de plaatselijke sportgewoonten echt niet zo zitten. Destijds werd er wekelijks vergaderd want het bestuur stelde in samenspraak met de trainer de ploeg op.  De vergaderingen vonden plaats in het voetballokaal.

Gust Denckens de stichter voorzitter werd enkele jaren later opgevolgd door Gust Verellen de plaatselijke “meulder”. Toen deze laatste schielijk overleed nam Gust Bastanie de fakkel over. Bij diens ontslag volgde Fons Verboven hem op die op zijn beurt het voorzitterschap overdroeg aan Fons Denckens die de vereniging tot aan zijn dood in 2009 leidde. Vandaag is Guido Van de Velde voorzitter van K. Massenhoven VC.

Het secretariaat werd achtereenvolgens bemand door De Mey, Xavier Van De Wiele, Stan De Schutter, Gabriel Schepers, Fons Denckens, Richard Bastanie, Bart Wuyts, Miel Goris, Fons Denckens, Bert Denckens, Bart De Schutter en Dennis Van de Velde.

De achtereenvolgende penningmeesters waren, Miel Van Rompaey, Theofiel Vermeiren, Fons Denckens, Paul Stulens, Dieter Stulens en … .

Clublokalen

Achtereenvolgens passeerden volgende lokalen de revue: Bij De Mey, daarna rechtover het voetbalveld waar nu Detelec is gevestigd bij Charel Verresen later Seppe Dils. Toen het voetbalveld naar de Kerkstraat verhuisde op gronden van de Familie Montens volgde het lokaal naar De Zwarte Hengst gevolgd door de Lindekens om dan naar de eigen chalet op het terrein te verhuizen waar Bertha Van den Bogaert vele jaren de pinten verzorgde.

Accomodatie

De terreinen zijn nu eigendom van de gemeente en het geheel werd gedoopt en kreeg de naam: “Jeugdsportcentrum Jules Montens” als erkentelijkheid  voor de jarenlange steun van deze adellijke Massenhovense familie.  In 1993 bouwde KMVC een nieuwe kantine en a-terrein.

kmvc-aanleg-aterrein-93 kmvc-oude kantine_en_kleedkamers kmvc-oude_kantine_93

In 2002 volgde met de bouw van de nieuwe kleedkamers een tweede belangrijke fase in de vernieuwing van de schitterende accomodatie.

kmvc-bouw_kleedkamers kmvc-aanleg-aterrein-93 Kleedkamers & kantine

In 2005 werd met de bouw van een nieuwe tribune en nieuwe sponsorborden de kers op de taart gezet. Vandaag heeft onze vereniging een accomodatie waar we terecht trots op zijn!

bordreclame3 bordreclame2 bordreclame1

Accomodatie 1 Accomodatie 19

Tot midden jaren 90 verzorgden twee kranige old timers, Fons Verboven en Jul Bastanie de infrastructuur.  Ze vertegenwoordigen de vele vrijwillige handen die het bestaan van Kon. Massenhoven VC tot op heden bewerkstelligden.

Verplaatsingen

De eerste verplaatsingen gebeurden, volgens de overlevering, met een camion van Jefke Huygen van aan de Lammerenberg. Supporters en spelers werden ‘opgeladen’, men wist steeds wanneer de vrachtwagen vertrok maar wanneer hij terug was dat bleef altijd een groot vraagteken. Later werd een autobus ingelegd, Molengalm, Monty Cars, onze toenmalige veldwachter Jan Mertens en Gilbert Hellemans als chauffeurs van alweer Molengalm brachten spelers en supporters doorheen de provincie naar de pleinen van de tegenstander. De laatste jaren verzorgen de spelers zelf het vervoer en wordt er met de eigen wagen op verplaatsing gegaan.

Sportieve successen

De ploeg teerde sportief jarenlang op een samenwerking met Lierse en Lyra. Vooraleer er jeugdploegen in Massenhoven werden opgericht zwierven de Massenhovense talenten immers over de oefenvelden van Lyra. In ruil voor deze aansluitingen kreeg het bestuur jaarlijks een aantal spelers als versterking voor de eerste ploeg en de reserven. Ook uit de naburige gemeente Viersel werd talent aangetrokken. Dit kon en kan nog altijd vrij makkelijk aangezien Viersel geen eigen voetbalclub meer heeft. In de jaren veertig/vijftig ging FC Viersel immers over kop en de toenmalige bondsschulden zijn tot op heden nog altijd niet betaald zodat een heroprichting volgens de bondsreglementen onmogelijk blijft.

Sportief gezien heeft onze club de laatste jaren veel progressie gemaakt. Vroeger werd zo’n sportief hoogtepunt op een haartje gemist, in een ver verleden speelden we zelfs barragematchen. De andere seizoenen werden meestal met een enorme ambitie aangevat maar de sportieve droom, een promotie, kwam er uiteindelijk toch. In seizoen 2011-2012 promoveerde het eerste elftal voor het eerst in het bestaan naar 3de provinciale. Helaas was de degradatie 2 seizoenen later alweer een feit. In seizoen 14-15 dwong het, samen met streekgenoot K. Zandhoven SK., de promotie naar 3de provinciale terug af na het spelen van de eindronde.

Bij de veteranen, de dames en de jeugdploegen werden eveneens successen en titels geoogst. In het seizoen 2003/2004 wonnen de dames de beker van Antwerpen nadat ze enkele seizoenen vroeger promoveerden naar eerste provinciale. Ondertussen spelen zij in 1e nationale nadat ze in seizoen 2013-2014 de titel behaalde in 2de nationale. Ook de dames provinciaal kenden kort na hun oprichting snel succes: zo promoveerden ze 2 maal achter elkaar in het S07-08 en S08-09, waardoor ze enkele jaren acteerden in 1e provinciale.

“Koninklijk”

In 1996 bestond de club 50 jaar en werd de naam aangevuld met de term “Koninklijk”. Een titel waarop de club bijzonder trots is. Inderdaad sinds vele jaren fungeert onze vereniging als een toevluchtsoord voor de Massenhovense en Vierselse voetballende jeugd.

Samenwerking met SK Oelegem

Enkele jaren geleden was er een samenwerkingsovereenkomst met KSK Oelegem voor de jeugdploegen. Dit sportief partnerschap verliep zeer aangenaam en vlot. Toch is er besloten om de samenwerking stop te zetten.

KMVC vandaag

Vanaf seizoen 2018 – 2019 zijn er geen herenploegen en jeugdploegen meer actief bij de club. De totale accommodatie word vanaf dan samen gedeeld met de Hockeyclub “Black Birds”. Voetbalclub K. Massenhoven is vanaf het voetbalseizoen 2018 – 2019 enkel nog actief als damesvoetbalclub, waarvan 1 ploeg in 1° Nationale afdeling aantreed en 1 ploeg in 3° Provinciale afdeling. De officiële opening van “Sportcentrum Montens” is gepland op vrijdag 23 november 2018. Sportcentrum Montens is vanaf dan de officiële thuisbasis voor beide clubs.